Freelancers

freelancers
Een freelancer schakel je vaak in vanwege een uniek specialisme of specifieke vaardigheden. Of als je een opdracht hebt met een eenmalig karakter.

Het inhuren van een freelancer via creatieven.com gebeurt op basis van een schriftelijke overeenkomst en conform de wensen van jou als opdrachtgever. In het contract zijn alle rechten en plichten van de betrokken partijen goed vastgelegd, waardoor we problemen met Flexwet, ketenaansprakelijkheid en auteursrecht optimaal - maar niet voor 100 procent - kunnen afdekken. Alle risico's kunnen we via de NEN 4400-1 certificering wél afdekken als je kiest voor het inhuren van een deta- of uitzendmedewerker.

Transparantie
We rekenen voor het vinden van en de bemiddeling met een freelancer een opslag bovenop het tarief dat jij met de freelancer overeenkomt. Deze opslag geldt voor maximaal een jaar. Na deze periode kun je een rechtstreekse overeenkomst aangaan met de freelancer. De hoogte van de opslag is onder meer afhankelijk van de lengte van de opdracht en de betalingscondities, en bedraagt vanaf 10 euro per uur.

Om maximale transparantie te garanderen, bemoeien we ons niet met de hoogte van het tarief van de freelancer. Jij spreekt dit als opdrachtgever rechtstreeks af met de freelancer, rekening houdend met de opslag. Uiteraard geven we wel een indicatie van het tarief af bij de presentatie van kandidaten.

Een alternatieve mogelijkheid is om de opslag ineens af te kopen, bij voorbeeld als je verwacht veelvuldig gebruik te willen maken van een freelancer. De afkoopsom bedraagt eenmalig 2500 euro.